สถานทูตจีน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าฯ 10,000 ชิ้น
สถานทูตจีน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าฯ 10,000 ชิ้น
วันที่เผยแพร่ 07 ต.ค. 2563
สถานทูตจีน มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าไทย 10,000 ชิ้น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แก่หอการค้าไทย จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยสามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี Mr. Huang Kai เลขานุการเอก และ Mr. Wu Fei ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดย หอการค้าไทย ได้ส่งต่อมอบหน้ากากอนามัยให้ชุมชนและชาวบ้านใกล้เคียง ดังนี้

  • ชุมชน/โรงเรียน รอบหอการค้าไทย 1,400 ชิ้น
  • ชุมชนข้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1,000 ชิ้น
  • หอการค้าจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 100 ชิ้น รวม 7,600 ชิ้น