วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ 24 ก.ย. 2563
วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2563 ณ True Digital Park จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT พร้อมจัดเวทีพูดคุยหัวข้อ จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว – Power of Data สาระสำคัญคือการใช้พลังด้านข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีที่ฉับไวมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความโปร่งใสและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการจัดรูปแบบออนไลน์อีเวนท์ พร้อมวิทยากรร่วมจับโกง อาทิ ออเดรย์ ถัง รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน เจ้าของเพจ CSI LA ตัวแทนจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ คุณธนิสรา เรืองเดช และการเปิดตัว 'จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai' โดย ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค 

วิทยากร กิจกรรมภาคเวที ร่วม จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
Interview Video หัวข้อ 'สืบ-จาก-ข้อมูล’ โดย เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และ CSI LAInterview Video หัวข้อ ‘Disrupting Corruption’ โดย Audrey Tang รัฐมนตรีดิจิทัลจากไต้หวัน

ทอล์กหัวข้อ 'Big Data as a Solution' โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทอล์กหัวข้อ 'Organize Data, Organized Society’ โดย คุณธนิสรา เรืองเดช ผู้ร่วมก่อตั้งหลักจาก PunchUp
เปิดตัว 'จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai' โดย ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้ดูแลโปรเจ็กต์ ACT Ai 
               โปรเจ็กต์ ACT Ai ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุด ที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาส่วนขยายของ “ACT Ai เครื่องมือสู้โกง” แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเอาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเข้าไปติดตามตรวจสอบ ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว โดยประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันง่ายขึ้น คือ การทำแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการ ระบบติดตามสถานะโครงการ ปุ่มแสดงความคิดเห็น และเชื่อมโยงหน่วยงานรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และระบบช่วยคัดกรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ร่วมติดตามและตรวจสอบได้ทาง covid19.actai.co
 
ภาพความร่วมมือหอการค้าจังหวัด บริษัทสมาชิก และเครือข่าย ที่ร่วมส่งภาพแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน