รางวัล "ค่าของแผ่นดิน"
วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2564
การรับสมัครบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

          ด้วย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือมายังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเชิญชวนส่งบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อเข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ระหว่างปี 2561-2563 นั้น

          หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน สมาชิกและเครือข่าย ร่วมส่งบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ดังกล่าว กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในวันและเวลาราชการ
โทร 0 2283 4710 หรือ 0 2283 4713


ดาวน์โหลดเอกสารแบบใบสมัครที่นี่