พิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 อ.แม่สอด จ.ตาก
พิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 อ.แม่สอด จ.ตาก
วันที่เผยแพร่ 13 พ.ค. 2564
พิธีส่งมอบห้องน้ำให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ  ได้เป็นตัวแทน “มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์” โดยหอการค้าไทย ทำพิธีส่งมอบห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง ให้กับจุดตรวจคัดกรอง COVID-19  ณ บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 จ.ตาก โดยมี คุณพันแสน หลวงศักดิ์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารสะพานไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และคุณเสกสรร สีแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส เป็นผู้รับมอบ เพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ณ บริเวณจุดตรวจคัดกรอง