พิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) และพิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
พิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) และพิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ
วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564
พิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) และพิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ

พิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ร่วมกับเครือข่าย จัดพิธีมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) สำหรับผู้ที่ต้องกักกันและรักษาตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ให้ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ, คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการ, คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ, คุณประพิทย์ ธีระประยุติ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และคุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วย CEO บริษัท โงวฮก จำกัด เป็นผู้ส่งมอบผ่านระบบ Video Conference Google Meet โดยมีคุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

พิธีรับมอบเงินจากองค์กรผู้บริจาค
          และในเวลา 13.40 น. มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ทำพิธีรับมอบเงินบริจาคสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ และคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ และมีรายนามผู้บริจาคดังต่อไปนี้

  1. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร /สมาคมอาคารชุดไทย /สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นำโดย คุณอธิป  พีชานนท์ และคณะ รวมจำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 80,000 บาท
  2. กลุ่ม Central โดย คุณพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท
  3. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประพิทย์ ธีระประยุติ รองกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท
  4. บริษัท โงวฮก จำกัด โดย คุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วย CEO จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท