พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ 16 พ.ย. 2563
หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563
“ฝ่าวิกฤต...ด้วยจรรยาบรรณ”

                หอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้กับสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563  “ฝ่าวิกฤต... ด้วยจรรยาบรรณ” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-10.50 น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รอบด้าน และโปร่งใส จะนำพาให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และถือเป็นบทพิสูจน์ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

               การจัดพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยในปีนี้ ได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มาปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวบทบาทของหอการค้า ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ พร้อมมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบรางวัลฯ 

บริษัทที่ได้รับรางวัลในโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 ได้แก่ 

บริษัทขนาดใหญ่ 10 บริษัท ได้แก่
1.    บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
2.    บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.    บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
4.    บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
5.    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
6.    บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
7.    บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
8.    บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
9.    บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
10.    บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 6 บริษัท ได้แก่
1.    บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
2.    บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
3.    บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
4.    บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี จำกัด
5.    บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด
6.    บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สามารถติดตาม live งานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 ประจำปี 2563  “ฝ่าวิกฤต... ด้วยจรรยาบรรณ” ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiChamber/videos/300826574347191