พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
วันที่เผยแพร่ 06 ต.ค. 2563
พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

          ประธานกรรมการหอการค้าไทย (คุณกลินท์ สารสิน) ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคม (คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ) เป็นผู้แทนในพิธีลงนาม “ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Download ที่นี่ !! ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ