ตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair
ตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair
วันที่เผยแพร่ 19 มิ.ย. 2563

หอการค้าไทย จับมือกระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair เปิดรับสมัครงานกว่า 600 อัตรา โดยบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง
นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในฐานะที่เทสโก้ โลตัส เป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และเป็นภาคีที่ช่วยขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตลาดงานผู้สูงอายุ 60+ Job Fair ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ 15 แห่งโดยตรงกว่า 600 อัตรา ส่งเสริมการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย รองรับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของการรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงกำหนดให้การพัฒนาสังคม เป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งขององค์กร ที่ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาส และเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
สำหรับกิจกรรมภายในตลาดงานผู้สูงอายุ 60+Job Fair ประกอบไปด้วย โซนรับสมัครงาน จากบริษัทชั้นนำ 15 ราย อาทิ เทสโก้ โลตัส, เอส แอนด์ พี, เคเอฟซี, อินเด็กซ์ เป็นต้น โดยมีตำแหน่งงานรวมกันกว่า 600 อัตรา โซนอาชีพอิสระ สอนทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น โมบายใบไม้จากผักตบชวา, สร้อยคอจากคริสตัล, กระเป๋าพวงกุญแจจากผ้า, กล่องทิชชูจากผ้าไทย และศิลปะการปักริบบิ้นกระเป๋ากระจูด และโซนบริการจากกระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมการจัดหางาน, ประกันสังคม มาตรา 40 และบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุฟรี