ความร่วมมือภาคเอกชน ช่วยเหลือบริจาคแอลกอฮอล์ให้คนพิการ
วันที่เผยแพร่ 06 ต.ค. 2563
ความร่วมมือจากภาคเอกชน สู่คนพิการ “การบริจาคแอลกอฮอลล์ เพื่อคนพิการ โดย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และกลุ่มมิตรผล

               เมื่อวันที่28 เมษายน 2563 คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการ CSR หอการค้าไทย คุณชูศักดิ์   จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ลิตร จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการงานสนับสนุนสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อมอบให้แก่คนพิการที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้แก่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ลิตร และ สมาคมคนพิการภาคใต้ จังหวัดยะลาจำนวน  600 ลิตร

               ทั้งนี้ยังมี กลุ่มมิตรผล บริจาคแอลกอฮอลล์ มอบให้แก่ศูนย์ดูแลผู้พิการ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พุทธมณฑล ศูนย์นนทบุรี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ศูนย์ปทุมธานี ศูนย์กรุงเทพ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 500 ลิตร รวม 25 ถัง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และ ล้างแผลกดทับ