ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ 02 ก.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” เพื่อชักชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันคอร์รัปชัน ร่วมจับมือสร้างชาติให้ประเทศไทยไร้คอร์รัปชันไปด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14:00 – 15:30 น. ร่วมแสดงพลัง ผ่านการรับชมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย หรือ ทาง Facebook : Thai Chamber 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeHBf7.../viewform