กิจกรรม "ส่งรักปันสุข ด้วยหัวใจ"
กิจกรรม "ส่งรักปันสุข ด้วยหัวใจ"
วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563
กิจกรรม "ส่งรักปันสุข ด้วยหัวใจ"

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงพาณิชย์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการ นายชูเดช เตชะไพบูลย์ กรรมการเหรัญญิก และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง