กิจกรรม "หอการค้าฯ รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563"
กิจกรรม "หอการค้าฯ รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563"
วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2563
กิจกรรม "หอการค้าฯ รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563"

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานกรรมการ (คุณกลินท์ สารสิน), ประธานกิตติมศักดิ์ (คุณประมนต์ สุธีวงศ์ , คุณพงษ์ศักดิ์ อัสกุล) , รองประธาน (คุณวิชัย อัศรัสกร)และคณะกรรมการฯ, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย พร้อมด้วย อธิการบดีฯ, คณาจารย์ และนักศึกษา ม.หอการค้าไทย (รวม 250 คน) ร่วมกิจกรรมการรวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 เพื่อเชิญชวนสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังและรับชมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยรับชมผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facebook: Thai Chamber หรือ Facebook: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน