การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future"
การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical  Business is... the future"
วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2563
การสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical  Business is... the future"

               ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ได้จัดการสัมมนา "ธุรกิจจรรยาบรรณ... คืออนาคต : An Ethical Business is... the future" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 10 Hall 1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  SCG บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา คุณแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานชมรมจรรยาบรรณ กล่าวรายงานการจัดงาน และคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเปิดงาน

               การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 120 คน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยหลักจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความรู้ด้านอื่น ๆ แก่สมาชิกชมรม อีกทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ รวมทั้งเป็นการพบปะของสมาชิกชมรมจรรยาบรรณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ และแลกเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ภายในชมรม หอการค้าไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมาย อาทิเช่น Session 1 : Circular Economy Ways โดย วิทยากรจาก SCG Session 2 : TCC BEST Awards Best Practice Sharing โดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด, บริษัท คีนน์ จำกัด Session 3 : Economic Forecast โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กลุ่มเป้าหมาย
1) บริษัทสมาชิกชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 
2) บริษัทคู่ค้า ของบริษัทสมาชิก ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย
3) บริษัทสมาชิกหอการค้าไทย
4) บริษัทที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการจรรยาบรรณดีเด่น

ผู้สนับสนุนการจัดงาน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
บริษัท บิซ รีซอร์ส จำกัด
บริษัท บิซ มอเตอร์ จำกัด