การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ฮีโกส"
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ฮีโกส"
วันที่เผยแพร่ 06 ต.ค. 2563
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ฮีโกส"

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบเงินบริจาคผ่านหอการค้าจังหวัดแพร่ และสุโขทัย เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ หอการค้าจังหวัดละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท