การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ซินลากู"
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ซินลากู"
วันที่เผยแพร่ 06 ต.ค. 2563
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ซินลากู"

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบเงินบริจาคผ่านหอการค้าจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ซินลากู" ดังนี้

  • หอการค้าจังหวัดน่าน        จำนวน 50,000 บาท 
  • หอการค้าจังหวัดลำปาง    จำนวน 50,000 บาท
  • หอการค้าจังหวัดเลย         จำนวน 50,000 บาท