การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2564
การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 ของกรมราชทัณฑ์

          หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์" (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองพัฒนาพฤตินิสัย
กลุ่มงานสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
โทร/โทรสาร. 0 2967 6141

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม