THAIFEX-Anuga Asia 2020 เตรียมพร้อมจัดงานกันยายน 2563
THAIFEX-Anuga Asia 2020 เตรียมพร้อมจัดงานกันยายน 2563
วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2563

“ THAIFEX – Anuga Asia 2020”

เตรียมพร้อมจัดงานเดือนกันยายน 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM)

ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA เตรียมความพร้อมในการ

จัดงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 ในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563 

ณ ศูนย์และแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเจรจาซื้อ - ขายสินค้าและบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่จะจัดขึ้นอย่างครบครัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ 11 เทรดโชว์ในที่เดียว

 

โดยผู้จัดงานทั้ง  3 ฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเน้นย้ำถึงมาตรการทางด้านสุขอนามัยเป็นอันดับแรก

รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ  ผู้เข้าชมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเข้าร่วมงานฯ