1. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน THAIFEX 2019 http://thaifex.thaichamber.org (หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแค่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานในเบื้องต้นเท่านั้น)

Top