1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน THAIFEX 2019 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน http://thaifex.thaichamber.org/

2. รายละเอียดของงาน THAIFEX 2019 (Fact Sheet)  ดาวน์โหลดเอกสาร

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่ THAIFEX 2019  ดาวน์โหลดเอกสาร

4. กฎระเบียบการเข้าร่วมงาน THAIFEX 2019   ดาวน์โหลดเอกสาร

5. อัตราค่าคูหา THAIFEX 2019  ดาวน์โหลดเอกสาร

6.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ

     6.1 Exhibitor Manual THAIFEX 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.2 เส้นทางการขนถ่ายสินค้า ลานจอดรถ และการให้บริการด้านสถานที่จัดงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.3 ข้อมูลการก่อสร้างคูหามาตรฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.4 การบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (CHALLENGER) ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.5 การบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (IMPACT) ดาวน์โหลดเอกสาร

     6.6 การให้บริการขนถ่ายสินค้าดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

หอการค้าไทยฯจะทำการอัพเดทข่าวสารและประกาศสำคัญของงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019

ภายในเว็บนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 2060,2040,3020

Top