ข่าวสาร

Rapid Antigen Test Kits (ATK) Phase III

Rapid Antigen Test Kits (ATK) Phase III

วันที่เผยแพร่ 03 พ.ย. 2564


แจ้งความต้องการชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kits (ATK) Phase III

ด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ประสานบริษัทฯ ที่จัดจำหน่าย ATK ในราคาที่เหมาะสม
สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยฯ และเครือข่ายหอการค้าฯ  (กรณีเครือข่าย ต้องมีเอกสารรับรองการเป็นสมาชิก) 
ที่มีความต้องการซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Kits (ATK) ให้กับพนักงาน หรือครอบครัว 

โดยการลงทะเบียนผ่านหอการค้าไทยฯ เท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


     1) KONSUNG (Nasal / Saliva), Sensitivity:95.38% Specificity:100%, คลิกดูรายละเอียด          ราคาเทสละ 40 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณณัชอิสร์ 095-896-5692
 สั่งจองคลิก


     2) LEPU (Nasal), Sensitivity:90.00% Specificity:100%, คลิกดูรายละเอียด                            ราคาเริ่มต้นเทสละ 49 บาท
      สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณแนน 065-692-8987
สั่งจองคลิก


     3) TESTSEALABS (Nasal / Saliva), Sensitivity:97.6% Specificity:98.4%, คลิกดูรายละเอียด     ราคาเริ่มต้นเทสละ 62 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณประพิมพ์ 098-479-3236
 สั่งจองคลิก


     4) HIP (Nasal), Sensitivity : 90.90% Specificity : 100%, คลิกดูรายละเอียด

  • ดำเนินการโดยบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด                                                   ราคาเริ่มต้นเทสละ 64.20 บาท

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณนุชจรีย์ 086-340-5274 สั่งจองคลิก

  • ดำเนินการโดยบริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด                                                           ราคาเริ่มต้นเทสละ 70 บาท

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณนลินพักตร์ 095-167-1816 สั่งจองคลิก


     5) CLUNGENE (Nasal / Saliva), Sensitivity:98.46% Specificity:100%, คลิกดูรายละเอียด       ราคาเทสละ 98 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณกลาง 093-961-6242, คุณปุ้ย 092-991-0429
สั่งจองคลิก


     6) JOYSBIO (Nasal), Sensitivity:98.13% Specificity:99.22%, คลิกดูรายละเอียด                  ราคาเทสละ 100 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณชลธิชา 098-742-9654
สั่งจองคลิก


     7) AnyLab (Nasal), Sensitivity : 94%  Specificity : 100%, คลิกดูรายละเอียด                    ราคาเทสละ 120 บาท 
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณศุภาพิชญ์ 084-646-5155 สั่งจองคลิก


     8) PCL (Nasal / Saliva), Sensitivity:92%  Specificity:100%, คลิกดูรายละเอียด                    ราคาเริ่มต้นเทสละ 120 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณกนกทิพย์ 098-926-9462
สั่งจองคลิก


     9) STANDARD Q (Nasal), Sensitivity:94.94% Specificity:100%, คลิกดูรายละเอียด             ราคาเริ่มต้นเทสละ 180 บาท
     สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คุณนลินพักตร์ 095-167-1816
สั่งจองคลิก


 

หมายเหตุ : 1. วัตถุประสงค์การสั่งจองชุดตรวจเพื่อใช้ภายในบริษัท และครอบครัวเท่านั้น (ห้ามจำหน่าย)

                2. Check list แนวปฏิบัติในองค์กร รุกรับ จับโควิด