ข่าวสาร

"เปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล ASEAN Prize ประจำปี 2563"

"เปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล ASEAN Prize ประจำปี 2563"

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2563


     สำนักเลขาธิการอาเซียน มีดำริที่จะมอบรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563 เป็นปีที่สามติดต่อกันให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก การเพิ่มความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN identity) หรือจิตวิญญาณของอาเซียน (ASEAN spirit) รวมทั้งการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2563
     สำหรับบุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมและสนใจที่จะเสนอชื่อและผลงาน   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ ที่นี่
     และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้  www.asean.org/asean-prize
     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ   เบอร์โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 14384  และส่งใบสมัครทางอีเมลได้ที่ aseanthailand_scdiv@mfa.mail.go.th 
     ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563