ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทย เผยผลสำเร็จ โครงการ Big Brother 4 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SMEs มากกว่า 3,200 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ 05 เม.ย. 2564


     นายพลิษศร์  ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก เปิดเผยว่า หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก ได้ริเริ่มโครงการ Big Brother มาตั้งแต่ปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินโครงการร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ และได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ

     ในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดโครงการฯ Season 4 โดยได้รับบริษัท SMEs ที่ผ่านการคัดกรองและสัมภาษณ์ มาเป็นบริษัทน้อง จำนวน 45 บริษัท และมีบริษัทพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 องค์กร ซึ่งบริษัทน้องทั้งหมดได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การประเมินสภาพทางธุรกิจ (Business Health Check) การให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยบริษัทพี่เลี้ยง (Coaching) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (Business Class) เป็นต้น

  


     ทั้งนี้ จากการบ่มเพาะบริษัทน้องเลี้ยงภายใต้โครงการ Big Brother Season 4 แม้จะมีอุปสรรคจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการฯ ต้องนำวิธีการผสมผสานระหว่าง Online และ Offline มาใช้เป็นครั้งแรก แต่ก็มิได้ลดทอนความตั้งใจในการบ่มเพาะของบริษัทพี่เลี้ยงลงไปได้ โดยหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ ใน Season 4 นี้สามารถสร้างผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่า ผู้ประกอบการ 44 ราย (ร้อยละ 97.78) ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากโครงการในด้านต่าง ๆ อาทิ มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเข้าสู่ Modern Trade รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วย

“ผลลัพธ์การจัดโครงการนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ โดยทางศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประมาณการเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 4 รวมเป็นมูลค่า 657.53 ล้านบาท ซึ่งหากรวมผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการทั้ง 4 ปี สามารถบ่มเพาะ SME ไปทั้งสิ้น 177 ราย และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หอการค้าไทย จะยังคงดำเนินการโครงการ Big Brother อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์หอการค้าไทย www.thaichamber.org” นายพลิษศร์ กล่าว

 
 

รายชื่อบริษัท ที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง (26 องค์กร)
โครงการ Big Brother Season 4
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
กลุ่มมิตรผล
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
กลุ่มเซ็นทรัล
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจ TCP
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
เครือเบทาโกร
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด


-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uA