ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่เผยแพร่ 08 ม.ค. 2561


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 อาคารริมน้ำ กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน ในเรื่องขอปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) หอการค้าไทยต้องการให้หอการค้าจังหวัดสามารถให้การรับรองการเป็นนิติบุคคลได้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน มังคุด และลำใย ช่วยกระจายสินค้าเกษตรล้นตลาด เร่งรัดการออกประกาศให้สภาหอการค้าฯออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิ โครงการพัฒนาการค้าชายแดนแม่สอด และแนวทางเพื่อขยายความร่วมมือการ Sharing Information/ Big Data นอกจากนี้หอการค้าไทยยังกล่าวถึงความร่วมมือในจัดโครงการร่วมกันที่ผ่านมา ซึ่งโครงการหลักๆที่ผ่านมามีดังนี้

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : งานสัมมนาอบรมหลักสูตร “พลังเครือข่ายสมาคมการค้า  : The Power of Networking” และ โครงการสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2560
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ : Thaifex World of Food Asia 2017 และ ASEAN – India Expo and Forum
  • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ : จัดงานสัมมนา Uplift CLMV Experience

           ภาพประกอบ