ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทยห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน 10 หอการค้าจังหวัด

วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2564


หอการค้าไทยห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน 10 หอการค้าจังหวัด

     นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้น ได้มีการส่งมอบเงินในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ผ่านไปยังหอการค้าจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยนาท และลพบุรี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 800,000 บาท โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ร่วมรับมอบผ่านระบบ VDO Conference

  

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและให้หอการค้าแต่ละจังหวัดนำไปบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป โดยหอการค้าไทยประเมินว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี้ จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 5,000-10,0000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงปลายปี

     “จากการสอบถามหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ พบว่า สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ค่อนข้างรุนแรง หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมทุกอำเภอ และอาจขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้ ซึ่งคาดว่ามวลน้ำจะเคลื่อนตัวลงมาเรื่อย ๆ และอาจส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังและติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งหอการค้าจังหวัดก็ได้ทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด” นายสนั่น กล่าว


#Thaichamber
#หอการค้าไทย
#สร้างความเชื่อมั่น
#ร่วมกันสร้างสรรค์
#ช่วยกันผลักดัน
#connectthedots
-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uA ภาพประกอบ