ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทยประชุมร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค

วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2564


  

  

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค, เลขาธิการหอการค้าจังหวัด และผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 190 คน เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้า ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet)

#thaichamber #TCC #BOT
#Connectthedot
-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU