ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทยประชุมร่วมกับประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2564


  

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 95 คน ผ่านระบบ VDO Conference (Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบาย แนวทาง Connect The Dots และมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกาสรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ของหอการค้า เพื่อช่วยกันผลักดันให้เศรษฐกิจ สังคม และประเทศไทยต่อไป

  

     ในการนี้ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ได้นำเสนอแผนงานการส่งเสริมและพัฒนา YEC เพื่อเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนหอการค้าในอนาคต จากนั้น คุณปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ร่วมชี้แจงในแผนงานของคณะกรรมการฯ และการเปิดโอกาสให้กับ YEC ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานในคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ ของหอการค้าไทย

 

#thaichamber #TCC #BOT
#Connectthedot
-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU