ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าไทยจัดประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดตาก ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2564


     หอการค้าไทยจัดประชุมเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดตาก โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก นำโดยคุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference
 

  

  


     หอการค้าจังหวัดตาก นำเสนอกิจกรรมในส่วนของหอการค้าจังหวัด และ YEC ที่ดำเนินการในระยะที่ผ่านมา และนำเสนอประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะเร่งด่วน :
1. ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาในรูปแบบต่างๆ การเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ยืม รวมถึงการจัดหาวัคซีน ให้กับ ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า SMEs ในพื้นที่สีแดง หรือใช้มาตรการสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนหน้าด่าน

- ระยะกลาง : 
1. เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ต้องการให้รัฐบาลจัดให้มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นพิเศษ สำหรับจังหวัดชายแดนหน้าด่านที่เป็นพื้นที่สีแดง
2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ หรือกองทุน เพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชายแดนไทย ลงทุน/ขยายสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน
3. เร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน และจัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ Border e-commerce
4. ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งเจราจาใช้ Local Currency ในการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ศุลกากรขยายยอดเงินสำแดงนำเข้าประเทศ จากเดิม 450,000 บาท เป็น 2ล้านบาท
6. ยกฐานะช่องทางธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนการค้า
   6.1 บ้านวังแก้วหมู่4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
   6.2 บ้านวาเลย์ อำเภอพบพระ 
   6.3 บ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง
7. แก้ไขปัญหา ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง
8. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และวางระบบชลประทานให้ทั่วถึงและยั่งยืน


- ระยะยาว : 
1. จัดให้มี Central Lab ในอำเภอแม่สอด
2. เร่งรัดระบบ รางคู่ นครสวรรค์-แม่สอด  และถนนโทลเวย์(เจาะอุโมงค์) ตาก-แม่สอด
3. พิจารณา ศึกษา การจัดสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 3
     ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ สำหรับนำเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป


-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU ภาพประกอบ