ข่าวสาร

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีกำหนดการจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีกำหนดการจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020

วันที่เผยแพร่ 02 ต.ค. 2563


หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีกำหนดการจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 10.30-18.30 น. ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังหางานหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ได้มีโอกาสพูดคุย และสามารถสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นฯ ซึ่งมีทั้งบริษัทญี่ปุ่นระดับใหญ่ กลาง ในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิตหรือบริการ ฯลฯ เปิดรับสมัครงานในทุกสาขา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

ในการนี้ สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น และหากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยัง คุณมธุรส โทรศัพท์ 02-250-0070