ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) แก่โรงพยาบาลต่างๆ

วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2563


หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และหอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย

มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) แก่โรงพยาบาลต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสมบัติ  สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ พรัอม ด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยมี  พันเอก สงคราม  โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน และคณะ เป็นผู้รับมอบ

 

 

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. นายเศกสรร ชนาวิโชติ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร พรัอมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา โดยมี พันเอก อภิชาต สุวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และคณะ เป็นผู้รับมอบ

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAUl