ข่าวสาร

790x442.jpg

หอการค้าจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องตู้ตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Mobile Negative Pressure SWAB Unit ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี

วันที่เผยแพร่ 01 พ.ค. 2563


  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดปัตตานี นำโดย คุณณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี คุณดำรง ชัยวนนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดปัตตานี คุณพันธุ์โรจน์ เกียรติไพบูลย์ เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดปัตตานี และคุณธนกฤต ศิริไพรวัน กรรมการหอการค้า เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องตู้ตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Mobile Negative Pressure SWAB Unit ให้โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี โดยมี นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปัตตานี เป็นผู้รับมอบ

  

-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU ภาพประกอบ