ข่าวสาร

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องตู้ตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Mobile Negative Pressure SWAB Unit ให้กับ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องตู้ตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Mobile Negative Pressure SWAB Unit ให้กับ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2563


 

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 หอการค้าจังหวัดนราธิวาส นำโดย ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส นายกิตติ หวังธรรมมั่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ได้ทำพิธีส่งมอบห้องตู้ตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ Mobile Negative Pressure SWAB Unit ให้กับ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนะชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU