ข่าวสาร

790x442.jpg

พิธีรับมอบเงินบริจาคสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 08 ก.พ. 2564


พิธีรับมอบเงินบริจาคสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)
ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.40 น. มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ทำพิธีรับมอบเงินบริจาคสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) ให้กับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการฯ และคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ และมีรายนามผู้บริจาคดังต่อไปนี้


สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร /สมาคมอาคารชุดไทย /สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นำโดย คุณอธิป  พีชานนท์ และคณะ รวมจำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 80,000 บาท

 


กลุ่ม Central โดย คุณพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท

 


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประพิทย์ ธีระประยุติ รองกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท

 


บริษัท โงวฮก จำกัด โดย คุณบวรสินธุ์ ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วย CEO จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 400,000 บาท

 

-------------------------------------------
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU ภาพประกอบ