ข่าวสาร

790x442.jpg

ประกาศผลรางวัลการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2563


ประกาศผลรางวัลการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

     หลังจากที่ประกาศผลผู้ชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” ที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ร่วมกับม.หอการค้าไทย ที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

     โดยผลงาน 2 ชิ้นที่ได้รับรางวัลคือ ผลงาน Power bank  จากตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และ ผลงาน มหาลัยหลอน จากตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับรางวัล Popular Vote พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท ซึ่งผลงานจากตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผลงานที่ได้เข้ารอบสุดท้าย

  

     สามารถเข้าไปชมคลิปผลงานดีๆ เหล่านี้จากโครงการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” ได้ทาง Facebook  พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

     ผลงาน 2 ชิ้นที่ทางโครงการเลือกนำมาปรับปรุงและพัฒนา (Re-edit) 
1.    เรื่อง ถ้าทุกวันคือ 100% จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
https://www.facebook.com/SustainableElectricity.ViralClip/videos/613304879121381/
2.    เรื่อง พลังจากมือเล็กๆ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ https://www.facebook.com/SustainableElectricity.ViralClip/videos/273220120238184/