ข่าวสาร

790x442.jpg

คุณกลินท์ สารสิน ประธานฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

วันที่เผยแพร่ 03 ม.ค. 2561


นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานฯ นายกรด โรจนสเถียร นายกสมาคมสปาไทย และนางสาวกาญจนา ไทยชน ผู้อำนวยการบริหาร ร่วมมอบของขวัญพร้อมอวยพรแก่นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน และความร่วมมือกันระหว่างหอการค้าไทยและบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

          



 ภาพประกอบ