ข่าวสาร

กิจกรรม Meeting with CEO ในโครงการ Big Brother

กิจกรรม Meeting with CEO ในโครงการ Big Brother

วันที่เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563


กิจกรรม Meeting with CEO ในโครงการ Big Brother (Season 4)

เดือนสิงหาคม โดย รพ.กล้วยน้ำไท และ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Meeting with CEO ภายใต้โครงการ Big Brother (Season 4) ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้แทน CEO บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และ CEO รพ.กล้วยน้ำไท มาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ ให้กับบริษัทน้องในโครงการฯ

 

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คุณศรัณยู ชเนศร์
 

ช่วงเช้า : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฏหมาย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
มาให้ความรู้ด้านความเสี่ยงในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน หัวข้อ : การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนในภาวะ New Normal เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้ทราบถึงความเสี่ยงที่มีอยู่รอบตัวเรา และเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด 

ช่วงบ่าย : รพ.กล้วยน้ำไท ได้รับเกียรติจาก คุณศรัณยู ชเนศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด ได้แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ หัวข้อ : การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ของในแต่ละยุคแต่ละสมัย วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจในเครือรพ.กล้วยน้ำไท ทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงมุมมองในหลายมิติ การวางกลยุทธ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจในเครือรพ.กล้วยน้ำไท ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ต่อไป ภาพประกอบ