ข่าวสาร

กิจกรรม BB Business Class : Financial Class ครั้งที่ 2

กิจกรรม BB Business Class : Financial Class ครั้งที่ 2

วันที่เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563


กิจกรรม BB Business Class : Financial Class

ครั้งที่ 2 โครงการ Big Brother (Season 4) เดือนสิงหาคม โดยทีมสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สิงห์คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ หอการค้าไทยได้จัดกิจกรม BB Business Class ในโครงการ Big Brother#4 งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องบัญชีเดียว, เงินค้ำประกันภาครัฐ อีกทั้งได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบตัวต่อตัว 

 

คุณราชิต ไชยรัตน์

คุณวิเชษฐ  วรกุล

คุณลักคนา  อนุพันธ์

ช่วงเช้า 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)

    บรรยายเรื่อง : รู้ยัง! SMEs บัญชีเดียวช่วยธุรกิจเกินคาด
    โดย คุณราชิต ไชยรัตน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทในเครือ ซีเอ็นอาร์กรุ๊ป และ    แพลตฟร์อมสำนักงานบัญชีออนไลน์ “Accrevo”
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
    บรรยายเรื่อง : SMEs รู้...ก็สู้ได้!!! (เงินค้ำประกันภาครัฐ)
    โดย คุณวิเชษฐ  วรกุล  รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บสย.
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Dbank)
    บรรยายเรื่อง : สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนสู้วิกฤต 
    โดย คุณลักคนา  อนุพันธ์    รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME Dbank
    

ช่วงบ่าย
เปิด Clinic ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การคำประกันสินเชื่อทางธุรกิจ การประกันความเสี่ยง โดยสถานบันการเงินชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทประกันภัย ร่วมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว

  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย (จำกัด) มหาชน


 ภาพประกอบ