ข่าวสาร

กิจกรรม BB Business Class : Financial Class

กิจกรรม BB Business Class : Financial Class

วันที่เผยแพร่ 31 ก.ค. 2563


          กิจกรรม BB Business Class : Financial Class โดยสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ที่มาได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้กันอย่างเต็มอิ่ม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. หอการค้าไทย ได้จัดกิจกรม BB Business Financial Class ขึ้นภายใต้โครงการ Big Brother (Season 4) ซึ่งนับเป็นกิจกรรมครั้งที่สองของโครงการฯ โดย สถาบันการเงินชั้นำของประเทศ ได้นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้ ทำให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ (บริษัทน้อง) ได้รับความรู้ด้านการเงิน และบัญชีกันอย่างเต็มอิ่ม

ช่วงเช้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บรรยายหัวข้อ จริง... งบการเงิน ใช้ปรับธุรกิจรุ่งยุควิกฤต โดย คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริโดย คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

คุณกนกพร ทองเครือ

คุณจุฑากาญจน์ แก้วตาทิพย์

ช่วงบ่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ เมื่อจัดการ cash flow ดีต่อให้เจอวิกฤตก็ยังคงอยู่รอดได้ โดย คุณกนกพร ทองเครือ และ คุณจุฑากาญจน์ แก้วตาทิพย์

คุณนฤดล สกุลไพศาลทรัพย์(ซ้ายมือ) และ คุณจิรายุ วราภรณ์ (กลาง)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

โดย คุณนฤดล สกุลไพศาลทรัพย์ และ คุณจิรายุ วราภรณ์ ภาพประกอบ