ข่าวสาร

กิจกรรม BB Business Class & Build relationship

กิจกรรม BB Business Class & Build relationship

วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563


    กิจกรรม BB Business Class & Build relationship เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season4) โดยคุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมพี่เลี้ยงบริษัทชั้นนำของประเทศร่วมให้การต้อนรับ


เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 19.30 น. หอการค้าไทย ได้จัดกิจกรม BB Business Class ครั้งที่ 1 ขึ้นภายใต้โครงการ Big Brother (Season 4) ซึ่งนับเป็นกิจกรรมแรกของโครงการฯ โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ รวมถึงเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

คุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมเพิ่มความเข้มแข็งสมาชิก พร้อมทั้งผู้แทนบริษัทพี่เลี้ยง ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเรียกว่า “บริษัทน้อง” 


คุณพลิษศร์  ภิรมย์ภักดี

ช่วงบ่าย

บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะวิกฤต โดย คุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
บรรยายเรื่อง การสร้างแบรนด์ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดย คุณรติ พันธุ์ทวี Director of Associate Communication & Business Link บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

คุณชลวิทย์ สุขอุดม

คุณรติ พันธุ์ทวี

ช่วงค่ำ

Build relationship : กิจกรรมทำความรู้จักกันระหว่างบริษัทน้องเลี้ยง และพี่เลี้ยง ทำให้สามารถสร้าง    ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจระหว่างกันได้ ภาพประกอบ