หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ถนนบริบาลเมืองสุข จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์
0 5361 4393
โทรสาร
0 5361 4393

นางสาวชนเขต บุญญขันธ์

ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

YEC

บัญชา เสมาเพชร

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ถนนบริบาลเมืองสุข จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์
09 3697 9791
อีเมล