หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
เลย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเลย
17/19 ถนนพาณิชย์พัฒนา กุดป่อง เมืองเลย 42000
โทรศัพท์
0 4283 2540, 08 1544 5591
โทรสาร
0 4283 2540
เว็บไซต์

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล

ประธานหอการค้าจังหวัดเลย

YEC

คีตลักษณ์ กำจัดพาลภัย

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเลย

จังหวัด
เลย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเลย
17/19 ถนนพาณิชย์พัฒนา กุดป่อง เมืองเลย 42000
โทรศัพท์
06 4656 3919
อีเมล