หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
เพชรบูรณ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
329/8 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์
0 5691 3845, 08 7311 4889
โทรสาร
0 5672 1056

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์

ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

YEC

พรชฎา มีสุข

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัด
เพชรบูรณ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
329/8 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์
09 7959 2656