หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
เพชรบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
87/2 ถนนเพชรเกษม ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
0 3241 4997 - 8
โทรสาร
0 3241 4998

นายธานินทร์ ถิตตยานุรักษ์

ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

YEC

สาโรจน์ กนกรัตนนุกูล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด
เพชรบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
87/2 ถนนเพชรเกษม ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
06 1542 4191
อีเมล