หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
เชียงใหม่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
39/5 - 6 หมู่ 3 ถนนวงแหวนรอบกลาง ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0 5310 5038, 08 5709 5599
โทรสาร
0 5310 5039
เว็บไซต์

นายวโรดม ปิฏกานนท์

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

YEC

สมโภช ลิ้มเล็งเลิศ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด
เชียงใหม่
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
39/5 - 6 หมู่ 3 ถนนว... ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
08 1961 8100