หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
เชียงราย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเชียงราย
153 หมู่ 6 สันทราย เมืองเชียงราย 57000
โทรศัพท์
0 5370 0330, 08 9755 4404
โทรสาร
0 5377 4880
เว็บไซต์

ดร. อนุรัตน์ อินทร

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

YEC

อนุชา ศิวิลัยกุล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงราย

จังหวัด
เชียงราย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดเชียงราย
153 หมู่ 6 สันทราย เมืองเชียงราย 57000
โทรศัพท์
09 5641 7996
อีเมล