หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อ่างทอง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง
14/31 ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง 14000
โทรศัพท์
0 3562 6342
โทรสาร
0 3562 6342
เว็บไซต์

นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์

ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง

YEC

ภัควรันธร ช้างงาม

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอ่างทอง

จังหวัด
อ่างทอง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง
14/31 ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง 14000
โทรศัพท์
09 0554 4546