หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อุบลราชธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์ ถนนชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34000
อีเมล
เว็บไซต์

นายนิมิต สิทธิไตรย์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

YEC

ธารทิพย์ ไชยสงคราม

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด
อุบลราชธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์ ถนนชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
08 1122 4477
อีเมล