หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อุทัยธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
160 หมู่ 2 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง 61130
โทรศัพท์
0 5651 0836
โทรสาร
0 5651 0835

นางชลอ โนรี

ประธานหอการค้าจังหวัดอุทัยธานี

YEC

วงศ์เกษม ศาสตระคมฤทธิ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัด
อุทัยธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี
160 หมู่ 2 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง 61130
โทรศัพท์
09 3135 3554