หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
26 ถนนราษฎร์สนาน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์
0 5541 7692, 08 9703 4913
โทรสาร
0 5541 7692

นายประพลวัต ปัญญายงค์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์

YEC

พงศกร ใจภักดี

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด
อุตรดิตถ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
26 ถนนราษฎร์สนาน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์
06 3628 9664
อีเมล