หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
อุดรธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
194 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง หนองบัว เมืองอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
0 4224 2693, 0 4224 8582, 08 1975 7534
โทรสาร
0 4224 3666
อีเมล
เว็บไซต์

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

YEC

ธีรวัฒน์ คุณะปุระ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

จังหวัด
อุดรธานี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
194 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเม... หนองบัว เมืองอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
08 6519 6515
อีเมล