หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
หนองบัวลำภู
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
151 หมู่ 2 อาคารลิ้มชัยอุทิศ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์
09 3323 8178
โทรสาร
0 4231 3300

นายวิสูตร คำอินทร์

ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

YEC

ฉัตรชัย ปอวิจิตกุล

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัด
หนองบัวลำภู
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
151 หมู่ 2 อาคารลิ้มชัยอุทิศ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์
08 8057 9827