หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
หนองคาย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย 43000
โทรศัพท์
0 4242 2710
โทรสาร
0 4242 1039
อีเมล

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย

YEC

สฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดหนองคาย

จังหวัด
หนองคาย
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย 43000
โทรศัพท์
09 3624 1564
อีเมล